31 Mayıs – 2 Haziran 2012 tarihinde Nevşehir Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Ankara Üniversitesi tarafından düzenlenen, Bilgi Eksenli Kuram ve Uygulamalar: Sorgulayıcı ve Çözümleyici Yaklaşımlar Sempozyumu kapsamında, 1 Haziran 2012 tarihinde Mesleki Eğitim Öğrenci Kongresi Hazırlık Çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştay çerçevesinde; Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrenci toplulukları ve Genç ÜNAK ile TKD Kampüs ilk defa ortak bir amaç için bir araya geldi.

DTCF Bilgi Topluluğu’nun düzenlediği çalıştay, danışmanımız Prof. Dr. Sayın Oya Gürdal Tamdoğan moderatörlüğünde; Genç ÜNAK’ın danışmanı Arş. Gör. Sayın Tolga Çakmak ve Dr. Sayın Şeref Oğuz’un katılımlarıyla gerçekleşti. Çalıştaya Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencilerinden Buğra Burak Ateş, Can Çelik, Elif Reyhan Ertuğrul, Gizay Öztürk, Mehmet Kürşat Değer, Merve Öztürk ve mezunlarından Fatma Uyar; Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencilerinden Dilan Yaygun, Furkan Meriç Dirik, Mahinur Koçak, Ömer Çetin, Özge Güleçoğlu, Serdinç Kaya, Tuğba Kızılöz, Tuğçe Erdoğan, Zarife Yıldırım; İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencilerinden Esra Kalyoncu, Feray Erol, İclal Yıldız katıldılar. Atatürk Üniversitesi Bilgi Kulübü ve Marmara Üniversitesi Bilgi Yönetimi Kulübü de çalıştay için bizlerle bir araya gelecekti fakat maddi sorunlar sebebiyle katılamadılar.

Prof. Dr. Sayın Oya Gürdal Tamdoğan, çalıştayın başlangıcında yaptığı sunumda, üniversite eğitiminde, özgüven ve saygının, bireyin kendisi ve çevresi ile kurduğu/kurması gerektiği iletişim ve ilişki süreçlerinin öneminden bahsetti. Moderatörümüz, çalıştayın sistematik bir biçimde ilerlemesi için 5N 1K soruları çerçevesinde konunun ele alınacağını belirtti. Bizler de bu doğrultuda ortak görüşler sunabilmek için çalıştay öncesinde bir araya gelerek çalıştay için bir ön hazırlıkta bulunmuştuk.

Katılımcılar görüşlerini Moderatörümüzün yönelttiği sorular doğrultusunda, sırayla dile getirdiler. “Kongrenin adı ne olmalı?” ilk sorumuzdu. Soruya yönelik, dinamik bir isme ihtiyacımızın olduğu ve bundan dolayı “Kimiz, Nasılız, Nerdeyiz” başlığının kongrenin adı olabileceği gibi, bilgi yönetiminde, yeni bir bakış açısı geliştirmenin önemi belirtilerek “ Bilgi Yönetiminde Mesleki Eğitimin Farkındalığı” başlığının çalıştayın amacına uygun olabileceği yönünde çeşitli görüşler ileri sürüldü.

Çalıştayın ismiyle ilgili görüşler alındıktan sonra, kongrenin içeriğini ve amacını belirlemek için “Niçin?” sorusuna cevap aradık. Bu konuda bölümler ile uygulama alanı arasındaki kopukluk sorunu dile getirilerek, kongrenin içeriğinde uygulama alanındaki kopukluklara yer verilmesi gerektiği savunuldu. Mesleğimizi pratik düzlemde yeterli düzeyde nasıl gerçekleştirebileceğimizi ve iş dünyasında nasıl fark yaratabileceğimizi irdelemenin Kongrenin amacı olabileceği görüşü üzerinde duruldu.

Topluluk danışmanımız Prof Dr. Sayın Oya Gürdal Tamdoğan’ın kongre konusuna yönelik yönelttiği bir diğer soru; ”Mesleğimizin nasıl ve hangi beceriler ile donatılmış bir insan gücüne ihtiyacı vardır” sorusuydu.
Kongrenin kimler tarafından, nasıl düzenleneceği ve nasıl iş birliği yapılacağı soruları üzerine; kongre için gerekli olan komitelerin belirlenmesine ve tüm komitelerde her topluluktan en az bir üyenin yer almasına karar verildi. Komitelerin denetimini sağlamak için her bir komiteye, topluluklardan bir üyenin, temsilci olarak belirlenmesine; komiteler arası iletişimi sağlamak ve haberleşmek için bir blog oluşturulmasına karar verildi.

Kongrenin kimler tarafından, nasıl bir örgütlenme ile düzenleneceği konusundaki fikirler alındıktan sonra, kongrenin nerede gerçekleşeceği ve kongre için yapılacak ilk toplantının nerede olabileceği soruları üzerinde duruldu. Gelen görüşler doğrultusunda kongrenin Ankara’da yapılabileceği ve ilk toplantımızın İstanbul Üniversitesi’nde gerçekleştirilebileceği konusunda hem fikir olundu.

Çalıştay, dinleyici olarak katılan Dr. Sayın Şeref Oğuz’un görüşlerini dile getirmesi ile son buldu. Bilgi liderliği tanımını çok iyi bilmemiz gerektiğini belirten Dr. Sayın Şeref Oğuz Bilgi ve Belge uzmanını yeniden tanımlamamız ve topluma aktarmamız gerektiğini önerdi.

Öğrenci topluluklarını çalıştay sürecinde destekleyen ve kongre hazırlık aşamasında desteğini esirgemeyecek olan topluluk danışmanlarımıza ve bölüm hocalarımıza destekleri için teşekkür ederiz.