20 Ekim 2012 Cumartesi günü DTCF Bilgi Topluluğu, Hacettepe Bilgi Topluluğu, TKD Kampüs ve Genç ÜNAK ile akademik danışmanlarımız Prof. Dr. Sayın Bülent Yılmaz, Prof. Dr. Sayın Oya Gürdal Tamdoğan ve Araştırma Görevlisi Sayın Tolga Çakmak’ın katılımlarıyla “Öğrenci Kongresi” hakkında toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda şu konular ele alınmıştır:

– Bir yönetim yapısı oluşturulmalıdır (yerel komite, organizasyon komitesi gibi).
– Organizasyon Komitesinin 11 kişi olmasına karar verildi.
– Sorumlulukların eksiksiz yerine getirilmesi açısından “Başkan Sistemi” kurulması gerekmektedir. Yani her komitenin bir başkanı olmasına karar verildi.
– Komiteye Ankara gruplarından 2’şer kişi, Ankara dışındaki gruplardan ise 1’er temsilci seçilmesi gündeme geldi.
– Kongereye katılımın daha fazla olması için konu sınırlaması yapılmamalıdır. Konu sınırlaması olursa katılımın az olması beklenir.
– Diğer toplantımızın 3 Kasım 2012 tarihinde yapılmasına karar verildi.