Geleceğimizin mimarları olan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlar, saygılarımızı sunarız.

“Muallimler! Yeni nesli, Cumhuriyet’in fedakar öğretmenleri ve eğiticileri, sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin maharetiniz ve fedakarlığınız derecesiyle mütenasip bulunacaktır.”