Ankara Üniversitesi

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
Adres: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi,

06100 – Sıhhiye/Ankara – Türkiye

Tel: +90 312 310 32 80 / 1723

E-posta: bilgi.sizsinizogrencitoplulugu@gmail.com